Handelsbetingelser, cookie- og privatlivspolitik

E-handelsbetingelser for Kragenæs Marina Lystcamp.

Salgs- og leveringsbetingelser: I det nedenstående finder du nyttige informationer i forbindelse med brug af online booking. Du kan blandt andet læse om, hvordan vi behandler dine indtastede oplysninger, og hvordan du modtager din kvittering i forbindelse med et køb og meget mere. Generelt: Pladser er til rådighed på ankomstdagen fra kl. 14.00 til afrejsedagen kl. 12.00. Lejemål er til rådighed på ankomstdagen fra kl. 15.00 og skal på afrejsedagen fraflyttes i senest kl. 11.00. Slut-rengøring er obligatorisk, men inkluderer IKKE oprydning, at feje gulvet, opvask og rengøring af grill. Identifikation: Vi accepterer alle typer legitimation. Ethvert ophold på Kragenæs Marina Lystcamp kræver et gyldigt legitimation. ex. et Sygesikringskort - I behøver ikke campingkort. Betaling: Alle priser oplyst i Kragenæs Marina Lystcampings bookingsystem er ligesom alle andre steder på hjemmesiden oplyst i danske kroner (DKK) inklusive moms og alle afgifter, med mindre andet er oplyst og klart fremgår i den pågældende situation. Betaling foregår samtidig med bestillingen ved at benytte et af de godkendte betalingskort i online booking som er Dankort, Visa, VisaElectron, Mastercard, MasterDebit, Maestro, JCB og Diners samt mobilpay. Hvis beløbet overskrider den samlede pris for opholdet, udbetales restbeløbet ved ankomst el. lign. For at drage nytte af et pakketilbud skal det være bestilt online inden ankomst. Der kan ved ankomst ikke gøres krav på at få bookingen ændret til at pakketilbud. Vær opmærksom på, at Kragenæs Marina Lystcampings pakketilbud ikke kan kombineres med andre tilbud eller rabatter - herunder evt. samarbejdspartnere. Kragenæs Marina Lystcamping frasiger sig ethvert ansvar for forkerte priser og udregninger. Informationer om handel på internettet: Du kan trygt handle på internettet gennem vores bookingsystem. Du er som forbruger som udgangspunkt sikret i forhold til eventuel misbrug af dit kreditkort på nettet, derfor er der ikke nogen selvrisiko ved misbrug af dit betalingskort via internettet. Du kan læse mere om, hvordan du som forbruger skal forholde dig til betalinger på nettet på følgende hjemmesider: www.betaling.dk og www.fdih.dk. Forsendelse og levering: Du vil ved booking og betaling få forevist en bekræftelse fra Kragenæs Marina Lystcamping med overblik over det bestilte - hvori regnskabet for dit køb også fremgår. Bekræftelsen fremsendes ligeledes via e-mail umiddelbart efter købet, hvis korrekt e-mailadresse er oplyst af køber. Levering af det bestilte produkt sker ved ankomst hos Kragenæs Marina Lystcamping på ankomstdagen (og afsluttes ved afrejse på afrejsedagen). Begge disse tidspunkter oplyses i den ovennævnte kontrakt. Kragenæs Marina Lystcamping bestræber sig på at levere hvad gæsten ønsker, men forbeholder sig retten til at ændre enhver booking foretaget af en bestemt enhed til en tilsvarende standard, uden at bookingen derved kan betragtes som ugyldig. Kragenæs Marina Lystcamping forbeholder sig retten til at annullere enhver foretaget booking, og anser en booking for annulleret såfremt en mail er fremsendt til gæsten på mail-adressen, der er angivet ved bookingen. Fortrydelsesret og refusion: Du har mulighed for at ændre eller annullere din booking ved at kontakte os på mail så hurtigt som muligt. Vær parat med det udleverede bookingnummer. Egen campingvogn og telt: Over 30 dage til ankomst: Ved annullering af plads refunderes den samlede pris for opholdet, dog med et fradrag svarende til det opkrævede beløb af Alm. Plads & evt. Udvalgte Pladsgebyr. Mellem 30 dage og 7 dage før ankomst: Ved annullering af plads refunderes den samlede pris for opholdet, dog med et fradrag svarende til det opkrævede Alm. Plads- & evt. Udvalgte Pladsgebyr, samt administrationsgebyr på DKK. 250,-. Ved afbestilling mindre end 7 dage før ankomst, sker der ingen godtgørelse. Lejemål af hytter og husbåd: Over 30 dage til ankomst: der refunderes den samlede pris for opholdet, med et fradrag svarende til 1/3 af det samlede leje-beløb. Mellem 30 dage og 14 dage før ankomst, refunderes den samlede pris for opholdet, med et fradrag svarende til 1/2 af det samlede leje-beløb, samt administrationsgebyr på kr. 250,- Ved afbestilling mindre 14 dage før ankomst, sker der ingen godtgørelse. Er man startet på sin ferie hos os er den bookede periode bindende og kan ikke overdrages til andre. Tilbagebetaling af beløb sker til det kreditkort I handlede med da I købte opholdet. I tilfælde af Force Majeure, naturkatastrofer, epidemier eller pandemier kan der ikke kræves penge retur eller kompensation. Afbestillingsbeskyttelse – sikkerhed ved sygdom: Vi anbefaler, at I tegner en afbestillingsbeskyttelse. Pris DKK. 295,- for pladser / DKK. 495,- for campinghytter Denne skal tegnes/købes sammen med din booking og dækker ved sygdom. Ved afbestilling grundet sygdom indtil 1 dag før ankomstdagen (inden kl. 12:00), sker tilbagebetaling ved fremsendelse af dokumentation i form af lægeerklæring. Afbestillingsbeskyttelse skal tegnes inden to dage efter booking. Reklamationsbehandling: Hvis du af en eller anden grund ikke modtager din reservation, som bekræfter dit køb, og du ikke har modtaget en fejl meddelelse fra systemet, så kan du skrive til nedenstående adresse eller ringe på telefonnummer. Klager over bookingforløbet, selve bookingen eller produktet (opholdet) skal ske indenfor rimelig tid, efter du har opdaget fejlen eller burde have opdaget fejlen ved almindelig gennemgang af din reservation. Du kan klage skriftligt eller mundtligt. Ét år efter modtagelsen af varen (opholdet) ophører retten til at klage i henhold til Købelovens §83, stk. 1, med mindre andet er aftalt. Når Kragenæs Marina Lystcamping modtager din klage over en vare, behandles klagen hurtigst muligt. Kragenæs Marina Lystcamping vil tage stilling til om den modtagne vare skal refunderes, byttes eller om der skal gives prisnedslag. Gæsten har via gyldigt campingpas adgang til Campingrådets Klagenævn, som kan træffe afgørelse. Oplysning om klagemuligheder: En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til. 1. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via forbrug.dk eller 2. EU-Kommissionen online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant for brugere med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her - htpp://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mailadresse info@kragenaes.dk Virksomheds oplysninger: CVR. 25 38 67 95 Kragenæs Marina Lystcamp Kragenæsvej 84, Kragenæs 4943 Torrig L. Tlf.: +45 54 93 70 56 E-mail: info@kragenaes.dk Registrering af oplysninger: Kragenæs Marina Lystcamp registrerer dit navn, din adresse, telefonnummer og e-mail samt andre oplysninger afgivet i forbindelse med købet i sit kundekartotek. Oplysningerne videregives ikke. Kragenæs Marina Lystcamp anvender serverside cookies og en sikker forbindelse til at skabe sikkerheden om de oplysninger, som du afgiver på siden. Ved betaling sker registreringen via QuickPay - en sikker server, hvor oplysninger krypteres før de sendes over internettet. Privatlivspolitik – indsamling og anvendelse af personoplysninger: I forbindelse med dit køb hos Kragenæs Marina Lystcamp har du indtastet en række personoplysninger, herunder særligt: · Dit navn · Din adresse · Din e-mailadresse · Dit telefonnummer · Dine betalings oplysninger · Dine booking oplysninger, herunder IP-adresse, hvorfra booking er foretaget Disse personoplysninger behandler vi i forbindelse med ekspederingen af dit køb, da det er nødvendigt for, at vi kan opfylde vores del af handlen samt i en efterfølgende periode på 5 år. Herefter bliver oplysningerne slettet. Behandling af personoplysninger - samtykke: Hvis du har sat kryds i boksen ”ja, jeg giver samtykke til, at I må kontakte mig pr. e-mail med nyhedsbreve eller tilbud”, behandler vi din e-mailadresse og oplysningerne om dine køb hos os, indtil det ikke længere er relevant. Det vil i praksis sige, indtil du gør os opmærksom på, at du ikke længere ønsker at modtage e-mails fra os. Du kan altid trække dit samtykke tilbage. Dette kan du enten gøre ved at benytte linket i bunden af vores e-mails eller ved at kontakte os på mail og oplyse, at du ikke længere ønsker at modtage vores nyhedsbreve og tilbud. Datasikkerhed: Uanset om vi behandler dine personoplysninger med henblik på opfyldelsen af en booking eller på baggrund af dit samtykke, vil vi altid behandle dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven. Dine oplysninger vil alene blive anvendt til det formål, de er indsamlet til, og vil blive slettet, når dette formål er opfyldt eller ikke længere relevant. Vi anvender tredje parter til behandling af dine betalings oplysninger (Quickpay.dk), samt af dine personoplysninger (RUJA.dk). Vi har indgået databehandleraftaler med disse databehandlere, hvilket er vores garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger. Oplysning, indsigelse, ændring, dataportabilitet og sletning: Du kan altid kontakte os for at få oplyst, hvilke af dine personoplysninger vi ligger inde med. Dette kan ske ved henvendelse til Kragenæs Marina Lystcamp, Kragenæsvej 84, 4943 Torrig L. info@kragenaes.dk Hvis der er fejl i vores oplysninger, kan du altid bede om at få dem rettet, så vi har de rigtige, lige som du har ret til at få udleveret oplysningerne i et almindeligt format (dataportabilitet). Har du ønsker om ændring eller dataportabilitet, er du også meget velkommen til at skrive til os på ovennævnte e-mailadresse. Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til ovennævnte e-mailadresse. Dine oplysninger (undtagen din e-mailadresse, hvis du har givet samtykke til behandling heraf med henblik på modtagelse af tilbud) vil blive slettet 5 år efter, at du har afsluttet opholdet. Hvis du ønsker at trække dit samtykke til behandling af din e-mailadresse (så vi kan sende dig vores nyhedsbrev og relevante tilbud), kan det til enhver tid ske ved at trykke på et link i den enkelte nyhedsmail.